Ny lag mot diskriminering?

Det verkar vara hoppfullt för oss, döva teckenspråkiga, för Carl Älfvåg, Generaldirektören för Handisam.se (Myndigheten för handikappolitisk samordning är övertygad att det kommer ett nytt förslag om lag mot bristande tillgänglighet till en diskrimineringsgrund. kolla här på länken. http://www.foraldrakraft.se/politik/han-ar-saker-pa-att-ny-lag-forbjuder-brister-i-tillganglighet.html Vi,teckenspråkiga behöver verkligen en tuffare diskrimineringslag, som medel till målet, att få fler föräldrar och medicinare inse att döva och hörselskadade barnen har rätt till ett fullt tillgängligt liv genom teckenspråket.

En bra artikel om föräldrarnas första möte om dövas värld och CI

Jag fick ett bra tips om en bra norsk artikel om Ci och föräldrarnas möte med läkare och erfarenhet av att ha döva barn. Föräldrarna är akademiskt utbildade och är kritiska mot brist på information. Det handlar också om attityden mot teckenspråket. Rubriken är "kostbare erfaringer för vårt döve barn." http://www.dovekirkentrondheim.no/doc/975/Kkostbare%20erfaringer.pdf

Eleverna på högstadiet i klassrummet


"klassfoto"


samtal med ledningsgruppen.


RSS 2.0