Internationell manifestation för teckenspråk i Göteborg

image44
Stig Ros tog några bilder från demonstrationenståget som gick från Gustav Adolfs Torg till Järntorget.
image51
Teckenspråkiga hörande och döva demonstranter .
Foto: Stig Ros
image45
Lars-Gunnar Möllefors höll ett väldigt bra tal. Han berättar om hur det är att vara brukare.Det är en svår situation att vara brukare i Välfärdens samhälle i Sverige!
Hoppas verkligen att politiker tog till sig vad Lagge berättade om  att vara brukare i många hemska situationer som han tog upp.

Foto: Karin Midsem
image46
Ca 80 deltagarna i alla åldrar, tonåringar och pensionärer. Trevlig syn! plus många hörande som råkade vara på plats och lyssnade på talet.
Foto: Karin Midsem


image47
Karl-Erik Karlsson , som förbundsordförande för Sveriges Dövas Pensionärsförbund höll ett bra tal om
Äldres behov av teckenspråkig miljö. Många äldre döva är isolerade på servicehem och andra platser för det inte finns ett servicehem i bra teckenspråkig miljö. Det går att läsa material om teckenspråkig äldreomsorg för döva/hörselskadade på SDR-länken om materialet
Foto: Stig Ros

image48
Jag höll ett tal om hur viktigt det är att tänka på alla döva och hörselskadade människor i världen som inte har ens rätt att få tolk eller undervisning på teckenspråk. Det begicks många justitemord i världen, för döva som var dömd tilll livstidsstraff eller mångåriga vistelse i fängelse för att polisen och domstolen inte anlitat en utbildad teckenspråkstolk till en teckenspråksberoende person.
SDR för oss är ett slags föräldrar som brydde sig om våra rättigheter till delaktighet i samhället och bevaka våra mänskliga rättigheter. Vem ska annars bevaka våra rättigheter frågade jag retoriskt.
SDR startade bland annat utbildningen på dövas villkor, folkhögskolan i Leksand, tolkutbildningen och SDR-video, som SVT tog över utan betala ett rött öre. SDR har byggt upp SDR-video med egna pengar utan något stöd från samhället under 1970-1980-talet.

Det är en lång lista som jag tog upp i talet. Det finns mycket att göra även i Sverige. Bland annat. Lars-Gunnar Möllefors berättade om erfarenheten av  en anhöriga som behövde tolken i intensivvården. Så ska det inte vara!
Foto: Karin Midsem
image50
Eva Olofsson, riksdagsman för vänsterpartiet , är också klädd i svart ! Eloge till henne! Mer om hennes riksdagsarbete på den här länken.
Hon tog upp några punkter bla teckenspråkets ställning och att frågan ska bevakas. Hon nämnde också att Alice Åström,viceordförande och riksdagsman.
 image61Hon har döva föräldrar och är teckenspråkig!  Alice  tog upp frågan med Maria Larsson om det ska komma något riksdagsbeslut . Mer om vice ordförande Alice Åströms riksdagsarbete och politiska uppdrag.
Det verkar båda gott!  SDR kommer att bevaka frågan och lobba för den här viktigaste frågan, att stärka teckenspråkets ställning genom lagstiftningen.
Foto: Karin Midsem
image49
Vice ordförande för Göteborgs dövas förening, Markus Hyrenius presenterade kort om olika inbjudna talare.
Herbert Månsson gjorde också mycket bra jobb bakom kulissen! Inte bara politiska tal, utan underhållning också.
Sång på teckenspråk och Jan Herbst om golfbollen.

Eloge till GDF för en viktig initiativ till den här internationella dagen!!
Foto: Karin Midsem

En mycket viktig dag, den 29 september för alla teckenspråkiga i världen!

Det handlar om att uppmärksamma dövas och hörselskadades självklara rätt till teckenspråk.
Vi som vill uppmärksamma detta genom att ta på oss svarta t-shirts eller tröja för att markera våra mänskliga rättigheter genom teckenspråk som var temat på World Federation of Deaf världskongressen i Madrid.

Kolla här på länken - information på nationella teckenspråk från olika länder i världen http://mainsparis.skyrock.com/

Ett franskt ord , Sourds = döva.
Teckenspråket är livets vatten för oss.
Länken till FN:s konvention för personer med funktionshinder på engelska . http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm                                                                                                  Det kommer att bli översatt till svenska så småningom.

image43

Vackra segelbåtar på besök i Stockholm

image40

Stockholm är så vackert speciellt under sommaren. Det vimlar av båtar överallt.
Stockholm är verkligen nordens venedig.


 


image34

Stockholm fick under en helg i slutet av juli, ett celerbert besök av många vackra, stilfulla segelbåtar från världen, Ryssland, Polen , Sydamerika...m.m.image35

Vid kajerna runt söder mälarstrand gästades flera stora mastfartyg "tallships". Det var många celebrera båtar.


image39

Och så kom ett kraftigt regnoväder, så fick jag avbryta fotografering...typiskt svenskt sommarväder!! Så sprang in i skyddet....


RSS 2.0