Söndag 28 oktober

Äntligen hemma - borta bra men hemma bäst. Jag kom hem , flyget från Köpenhamn sent igår kväll, så jag missade ett privat program igår kväll. Flyget var försenat pga SAS som hade DASH flyget ställde till igen, o halvkraschade i Kastrup... suck. Det är iallafall en glad nyhet att SAS slutar flyga med DASH för all framtid.
Nog om DASH.

I år firar Dövas Nordiska Råd 100-års jubileum och det firas med föredrag och filmvisning.
I torsdags hade SDR ett förbundsstyrelsemöte på Danska dövförbundets kansli. Det var gemytligt och huserar i ett charmigt renoverat hus, ligger centralt i Köpenhamn.
I fredags hade Danska dövförbundet och samt Dövas Nordiska Råd arrangerat en hel konferensdag av olika intressanta föreläsningar om utbildningen och dövskolorna i framtiden. Deltagarna från alla dövasförbunden i nordsika länder och hela styrelsen från EUD och en stor del av WFD var också på plats. Det var en bra tillfälle för deltagarna att träffas och diskutera aktuella utbildningsfrågor och övriga frågor. Det var mycket aktuellt och viktigt
Det finns både positiva och negativa tendenser om dövskolan som en skolform i framtid.

Jag återkommer mer om detta. Jag har fullt upp med jobbet på universitetet idag, söndag! och imorgon, så jag väntar med mer innehållet och nya bilder om den nordiska konferensen om utbildningsfrågor i Köpenhamn.
Håll ut ! ;-)

Deafhood-föreläsning och besöket av amerikanerna

Personalen på dövskolan i Fremont, Rektor Dr. Henry Klopping och en hög tjänsteman från Utbildningsdeparmentet i Kalifornien, USA kom på besök i Sverige under vecka 42. 
Sverige är ett av de få ledande på utbildningen i teckenspråkig miljö. 
Deras ambition var att få se hur allt fungerar i Teckenspråkssamfundet i Sverige och lär av våra erfarenheter.
Syftet  är att få se hur allt fungerar bland annat, undervisningen på dövskolorna , tvåspråkigheten, föräldrarnas rätt till utbildning i teckenspråk när man får ett dövt eller hörselskadat barn, hur vi bedriver med informationsverksamheten , bland annat information till föräldrar om barnens rätt till teckenspråk (pdf) och tvåspråkighet, teckenspråksforskningen vid Stockholms universitet och samt ett besök på SDR:s kontor i Stockholm för att få ta del av intressepolitiska arbetet, SDR:s kontakt med SPM och hur SDR lyckades så bra med lobbying och politiska kontakter och ett bra, långsiktigt och konstruktivt samarbete med viktiga samarbetspartner HRF och DHB.
SDR:s intressepolitik och ett utarbetat dokument om SDR:s skolpolicy. Döva och hörselskadade (inklusive CI-bärare har rätt till tvåspråkighet från födelsen. Tvåspråkigheten menar vi, teckenspråket och svenska.
Ett uttalande om Döva barn med CI behöver teckenspråket, som HRF, DHB, FSDB, UH, SDU och SDR jobbar hårt för.


Rektor Dr  Henry Klopping var också i Madrid och lyssnade på svenska föreläsningar , bland annat Maria Hermansson, SPM. Hon föreläste om sitt arbete med tvåspråkigheten (pdf). Därför var han mycket intresserad av Sverige och ser SDR:s arbete med teckenspråk och utbildningspolitiken som en viktig, ledande förebild.
Ungefär så här, inte 100% korrekt,  De har ett veckolångt program för Sverigebesöket.

Må. den 15 okt. Birgittaskolan och SPM.

Ti. den 16 okt. Manillaskolan hela dagen och Södertörn's folkhogskolas TUFF utbildning. De fick träffa både personalen och föräldrarna som lär sig teckenspråk.

Ons. den 17 okt. På fm. Lingvistik,  Stockholms universitet och på em. Utbildningsradion
Dövas Hus
 i Stockholm på kvällen, en av amerikanska gäster gav en föreläsning om Deafhood för medlemmar.

To. den 18 okt. SDR kontoret
Fre. den 19 okt.  DUKIS

image62
David Eberwein föreläste för oss, medlemmar på Dövas hus. Paulina W tolkade till svenska teckenspråket från amerikanska teckenspråket.
image63
Stora skillnader mellan före och efter år 1880.
Han berättade också att han jobbar tillsammans med Ella Mae Lentz, , som är känd för sitt arbete med teckenspråkspoesi och Genie Gertz, CSUN. Jag och Genie träffades flera gånger tidigare. Hon är en väldigt kul och intressant person att samtala med när jag var i USA genom mitt arbete på Sthlms universitet.
image64
En inte helt oväntad slutsats . När döva förtrycks, så förtrycker man andra . med andra ord. döva mot döva.
Fruktansvärt och mycket skrämmande, när han sa att A G Bell sprider mycket negativa information om teckenspråk och uppmanar på nätet att man inte ska använda ASL. A G Bell har väldigt stora resurser och en stor ekonomisk makt i USA.

image65
En bra metafor av begreppet Deafhood.
Jag måste säga att David är kanon på att föreläsa! En typisk amerikansk retorik. Vi i Europa måste lära oss på att bli bra på att fånga upp åhörares intresse för ämnet.
image66
En skrämmande bild av döva som lever i USA. 
69% av alla föräldrar till döva barn använder inte teckenspråket till döva barnen!
84% av alla skolor använder inte amerikanska teckenspråket som undervisningsspråk!
66 % arbetslösa döva.

Jag tror att det är inte en bra ide att ta hit amerikanerna som föreläsare i detta ämne, om vi ska anordna en ny föreläsning i deafhood i framtiden.  Jag vill gärna se Paddy Ladd som föreläsare istället för han är engelsman, författare till Deafhood m.a.o. mer europeisk. Han är verksam som lärare vid Bristol University. Vi i Sverige bör ha diskussion om Deafhood, som utgår från vårt svenskt perspektiv.  Under föreläsningen upplevde jag ibland, att det är en "amerikansk" version av Deafhood. Det är en spegling av det amerikanska samhällssystemet.  Man ska inte köpa allt med hull och hår i bagaget vad amerikanerna tolkade av begreppet  Deafhood.
Viktigt att tänka kritiskt!! 

Tänka fritt är stort - tänka rätt är störreimage67
Dr Henry Klopping, Rektor för dövskolan i Fremont med sin fru och David som satt och lyssnade på Rektorns tacksamhet att SDR tar emot gästerna på kontoret. Jag själv föreläste för den här gruppen om hur viktigt det är att ha kontakter med alla olika kontakter - organisationer och myndigheter och politiska kontakter. Arbetet för att döva ska vara fullt delaktiga i samhället. Kampen för teckenspråket upphör aldrig. Jag föreläste också hur en framtida skola för döva och hörselskadade ska vara i framtiden. De är faktiskt mycket imponerade av SDR:s hjärtefråga. Tillgänglighet genom teckenspråk och rätten till likvärdig utbildning.

image68
SDR fick en fin present, bok och ett vackert konstnärligt kort.
image69
Förbundsordförande Lars-Åke Wikström , LÅW tog emot presenten.  Den svarta som sitter längst bort är en hög tjänstemän från utbildningsdepartmentet. Jag är faktiskt imponerad över att politiker tar allvar på frågan. De skickar också en väldigt viktig person från utbildningsdepartmentet.  Det känns hoppfullt att Kalifornien förbättrar dövas utbildningssituation och socialt liv i samhället.


Återigen dagens citat ska ni komma ihåg: Tänka fritt är stort - tänka rätt är större


En intressepolitisk kurs för döva på SDF

Stockholms Dövas Förening (SDF) anordnade en intressepolitisk kurs för döva.
Jag är kursledare och tycker det är ett jättebra och viktigt initiativt av SDF att starta en sådan kurs i intressepolitiskt arbete. Syftet är att kursen ska ge deltagarna kunskaper om påverkansarbetet och opinionsbildning

och samt ett visst utrymme diskussion i olika frågor som anknyter till aktuella frågor vid varje kurstillfälle. 
För samverkans skull av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har vi som en kurslitteratur och en bra handbok i grundläggande frågor om intressepolitiska arbetet.  Hoppas att fler dövföreningar startar en liknande kurs för att stärka teckenspråkiga döva och hörselskadades ställning i samhället. Det saknas fortfarande en döv riksdagsman i riksdagen! Hoppas att någon döv kommer in i riksdagen i något parti av sju demokratiska sinnade partier i riksdagen

Den 3 oktober kom Nina Ekelund som en gästföreläsare på vår intressepolitiska kursen. Hon föreläste om sitt arbete som en politisk aktiv i Kristdemokraterna. En verkligen intressant föreläsning tycker jag!

Hon sitter i partistyrelsen i KD. Mer om hennes politiska uppdrag kan du läsa på KD. Hon delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kursdeltagarna. Det var många värdefulla tips och råd. Hon har stor erfarenhet av politiska arbetet i 20 år och kom med många värdefulla tips om lobbyingsarbetet. Hon är teckenspråkig för hon har en döv son. Det går att samtala med henne på teckenspråk utan någon tolk! :-)
image59

Jag ställde en fråga till henne. Tre viktigaste egenskaper, om man vill jobba politiskt.
Hon svarade:
1. Det är viktigt med engagemang, Man måste brinna för det man gör.
2. Påläst, att vara påläst, kunnig och förberedd till ett politiskt uppdrag.
3. Var envis och uthållig.
Jag själv brukar läsa ibland, Veckans affärer. Nummer 36 tog upp lobbying och företagarnas skickliga lobbyingsarbetet. De är medvetna att journalister och riksdagsmän också är människor, så de är påverkbara och mottagliga. Så hittar jag den pr-handboken som inte kostar något och innehåller många värdefulla tips som kursdeltagarna på min kurs kan ha nytta av och även för er, övriga. Westanders PR-handboken är också för mig och många andra en inspirationskälla. Det kan ibland kännas hopplöst att inte kunna påverka politiska beslut i positiv riktning. Men man ska aldrig ge upp!

image60

Westanders pr-handbok är en 32 sidors praktiskt orienterad handledning i pr, med totalt 225 tips om hur man lyckas med medierelationer och lobbying. Tipsen handlar om allt från hur man skriver pressmeddelanden och debattartiklar till hur man gör för att lyckas i tv:s morgonsoffor. Dessutom ingår flera avsnitt om lobbying - hur man gör för att påverka politiska beslut. 


Uppvaktning på utbildningsdepartmentet torsdag den 20 sept.

image58
Vi möttes på ett cafe som ligger stenkast från utbildningsdepartmentet för att kunna förbereda oss bra. Vi tog morgonfika och diskuterade igenom olika frågor som vi tänkte ta upp med utredaren.
image55
T.v. Jan-Petter Strömgren, förbundsordförande för  Hörselskadades Riksförbund (HRF) 
Janne Carlsson, förbundsordförande för Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB)
Ordförande för Unga Hörselskadade (UH) Mattias Lundgren
Ordförande för Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU) Sven-Emil Karmgård.
Jag står bakom,som representant för Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och är talesman för utbildningsfrågor.

Fem stora riksorganisationer har samma syn när det gäller teckenspråk och tvåspråkighet. Vi anser självklart att döva och hörselskadade barn och ungdomar ska få möjligheter att få använda teckenspråk så tidigt som möjligt. Det är unikt i sitt slag i världen!!image52
Hon är utredaren och heter Sofia Larsen, riksdagsman för centerpartiet.
Uppvaktningen gällde en utredningen om Statliga specialskolor - bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning.  En bra sammanfattning av dIrektivet om utredningen kan ni läsa mer på : http://www.sou.gov.se/specialskolor/direktiv.htm

Uppdragen skall i övriga delar redovisas senast den 3 december 2007.

image57
Efter uppvaktningen, ställde vi upp för gruppfoto. Synd att det inte blev ett perfekt kort.


Demonstranter i Argentina lördag den 29 sept. 2007.

Aktiva argentinare på den internationella manifestationen för teckenspråk i världen.
Det är härligt att se många teckenspråkiga som var klädda i svart. Överallt i världen slåss vi, teckenspråkiga, döva, hörselskadade och hörande för att få teckenspråket erkänt som språk , ha lika värde och respekterat som andra språk, talat språk i Buenos Aires, Argentina,

tv-webben i argentina - den här länken : http://www.tn.com.ar/mm.aspx?id=760854

Upp till kampen!

RSS 2.0