Mitt första inlägg om WFD i min första blogg.

Wohoo!  Min första blogg!
Det känns spännande tycker jag. Det är väl som att skriva dagbok, fast utan hänglås. Det jag kommer att skriva om, är väl det som ligger mig varmt om hjärtat - den teckenspråkiga världen, politik, kultur och människor som jag träffar. Ja i stort sett vad som kommer upp i mina tankar. Det tar nog ett tag innan jag blir varm i kläderna och få en rutin att skriva på bloggen. 

Just blogg som medieformat ger människan en fantastisk möjlighet att kunna kommunicera med sin publik. Man publicerar och får kommentarer kring sina alster om saker och ting man lägger ut på bloggen. Det är så mycket man kan göra. Att kunna publicera bilder, framföra sina åsikter, tipsa och delge sin publik innehåll som är aktuella, matnyttiga och mycket mer.

Ja, mitt första inlägg i bloggen kommer att handla om  en speciell kongress för döva, som hålls vart fjärde år. WFD-kongressen (World Federation of the Deaf) är en världsomfattande kongress med en bred spektra inom olika områden. Kongressen innehåller  föreläsningar, öppet forum, utställningar och mycket annat.  Det hålls även kulturella evenemang så det är väldigt många människor som kommer och umgås med varandra.

WFD-kongressen i Madrid var en mycket givande konferens med många intressanta och bra föreläsningar i olika ämnen.

Jag kommer att lägga ut många bilder som är tagna därifrån.  En bild säger mer än tusen ord..
Många bilder här säger mycket om att teckenspråkiga människor möts på en unik och  gemensam plats och kan umgås med varandra och utvecklas.

Jag hoppas att ni alla, både teckenspråkiga och ickekunniga teckenspråkiga människor uppskattar att få se dessa bilder med mina personliga kommentarer. 

Skicka mig gärna foton från om ni har några bilder från Madrid, så kan jag kanske publicera dom.

image13

Viceordförande Yvonne Modig (vänster) och jag, ledamot var utsända delegater från Sveriges Dövas Riksförbund, SDR i WFD:s generalförsamling. Det var på en stor kongressanläggning, IFEMA, som ligger lite utanför Madrid. Närmare bestämt Madrids internationella flygplats.


image9

Här ett foto taget från mitt hotellrum. Vi förberedde oss inför generalförsamlingen. Till höger sitter vår "mentor" eller så att säga "senior advisor" Lars-Åke Wikström som satt i WFD-styrelsen i många år och till vänster Yvonne Modig.

Vi diskuterade igenom olika dokument bland prylarna i rummet. Min bärbara dator, andra små tekniska prylar som min laddare till min kära NEC e616, digitalkamera och så den spanska och engelska lexikonet. På bild gjorde  även dokument från WFD och mina föreläsningsanteckningar i flera kilon oss sällskap.

Finska dövförbundet bidrog mycket med pengar och resurser till WFD. Finska dövförbundet är värda att få eloge!

Den här bilden visar hur mycket intäkter WFD fick under åren mellan 2003-2006.

Den blåa tårtbiten är medlemsavgifter från alla dövförbunden i världen.
Den gröna är övriga donationer och frivilliga bidrag som WFD-förbundet fick.
Den största, den röda tårtbiten kommer från FAD, Finska dövförbundet.

Det finska dövförbundet bidrog med otroligt mycket ekonomiskt stöd och resurser till WFD.
De är verkligen värda att få en eloge för sin väldiga generositet.
 
image12

I framtiden måste WFD söka nya vägar för att få ekonomiskt stöd, bland annat att skapa nya internationella projekt.

I och med att WFD fått ett nytt legalt säte i  Helsingfors, Finland kan det underlätta för dom att få stöd från olika myndigheter i Finland. Jag hoppas verkligen att i framtiden blir det fler och fler som hjälper till med WFDs ekonomiska börda.

WFD är en livsviktig organisation för alla döva i världen. Eftersom organisationen styrs av döva och har direkt värdefulla kontakter med andra internationella samfund bl.a. FN och WHO m.m. Därför måste man jobba aktivt för att WFD ska vila på en ekonomisk stabilitet.  Men däremot kan det finnas en risk att WFD fokuserar alltför mycket på sin ekonomiska bekymmer istället för sitt viktiga arbete med internationella uppdrag för dövas sak.

image14

WFD-generalsekreterares omfattande, globala arbetsuppgifter presenteras.


Vi åt baguette till lunch. Det fanns inte så mycket att välja på. :-)

Här åt  jag och Yvonne Modig ostbaguetter till lunch. Det fanns inte så mycket att välja på. :-)
Restaurangerna i Madrid brukar nämligen vara öppna först efter nio - tio på kvällen !!
Vi, skandinaver är inte så vana vid sena måltider.
image23
Till vänster står den svenske tolken, Jonas Carlsson, som även jobbar som WFD:s president Markku Jokinens personliga tolk under kongressen. Här översätter han till den sydafrikanske ambassadären i Spanien,(mitten). Han bjöd in alla WFD-delegater till hans lands residens och ett höll ett fint tal om dövas rättigheter i världen, samt FN:s nya konvention för personer med funktionshinder. Han nämnde också att det var dags för Afrika att bli arrangör för nästa kongress i Durban i Sydafrika.

image24
image25
Här två länder, Sydafrika och Turkiet, som sökte om att vara arrangör för nästa kongress.


image26
Vi, svenska delegater röstade för Sydafrika.

image27
Kongressen uppmande alla delegater från de olika dövförbunden i världen att bedriva lobbyverksamhet och se till att regeringen i varje land följer upp FN:s nya konvention för personer med funktionshinder.

image28
Tomas Hedberg från Sverige presenterade om sig själv och varför han vill sitta kvar i WFD under ny mandatperiod.Talet var mycket bra och uppskattat bland delegater. Sverige har väldigt bra och fint rykte hos många länder. Han fick sitta kvar i WFD under kommande ny mandatperiod
Två delegater, Till höger från Slovenien och till vänster från Neapal, nyinvald som ledamot i WFD:s nya styrelse

Två delegater från Generalförsamlingen.Till höger killen med blåa slipsen kommer från Nepal och är dessutom en nyvald ledamot i WFD: s nya styrelse under perioden 2007 till 2011. Killen till vänster är delegat från Slovenien.

image15

Jag stod förberedd att börja föreläsa och många tolkar i olika nationella teckenspråk och talat engelska stod också förberedda.

Min föreläsning har temat "En teckenspråkig skola för döva och hörselskadade i framtiden. Full tillgänglighet för alla."

Jag fick föreläsa i 30 minuter och jag kände mig verkligen nöjd med min välförberedda föreläsning. Dessutom fungerade samarbetet med tolkarna mycket bra.

image16

Juli af Klintberg, en välkänd profil som poet och medarbetare i SVT är också tolk.. Hon tolkar till "internationellt teckenspråk" till många döva åskådare som inte har egna nationella teckenspråkstolkar vid kongressen.

image17

Killen med den mörka kostymen är Greger Bååth och är generaldirektör för Specialskolemyndigheten, SPM. Han var också vid vårt bord.  Vi hade vid banketten ett fint och givande samtal hur vi i Sverige kan jobba tillsammans för en bra teckenspråkig skola för döva och hörselskadade barn i framtiden.

image29
T.v Vice-ordförande Yvonne Modig, SDR  mitten Ombudsmannen Ragnar Veer, SDR, bredvid Ragnar sitter Camilla Lindahl, Lärarhögskolan, Stockholm

image30
Till höger. Mark Wheatley, är direktör för EUD, European Union of The Deaf, sen årskiftet. Han själv är britt och flyttade till Bryssel för jobbets skull. Trots att han jobbat i EUD i bara halvår, har han hunnit ganska mycket med många frågor bland annat kartläggning av tillgänglighetsfrågor i medlemsländerna.

Vi etablerade en bra kontakt under EUD-mötet i Berlin i majmånaden. Han har verkligen stora ambitioner att göra ytterligare förbättringar kring kontakter och information mellan EUD-organet och dövförbunden i EU-länderna..
Jag jobbar på så att SDR kan bjuda hit honom till ett möte med alla ombudsmän från lokala dövföreningar i Sverige någon gång. Han är förvånatsvärt lätt att samtala med i både så väl lokala som globala frågor och är väldigt värdsvan i sitt agerande.
image8

Wilma (mitten) som är en nyvald ledamot i WFD:s styrelse står här bredvid sin make Bruno, som är kanslichef för sydafrikanska dövförbundet. 

Wilma sitter också som parlamentsledamot för ANC-partiet i Sydafrika. Jag har tagit ett samtal med Wilma om att hon har möjlighet att kunna komma till Sverige och föreläsa för oss. Hon är mycket intresserad av att få komma till Sverige. Hoppas att det blir av redan nu till hösten. Lärarhögskolan i Stockholm har ett bra samarbete med dem kring den sydafrikanska dövundervisningen, genom biståndspengar från SIDA.

image31

Främre raden t.v. Förbundsordförande för spanska dövförbundet, Luis, mitten Feliciano Sola-Limia, vice-ordförande för WFD, t.h Ordförande för WFD, Markku Jokinen. Bland dem finns även två svenskar f.d. i WFD-styrelsen som nu blivit hedersmedlemmar, Yerker Andersson och "LÅW".
image33

Gräddan samlas i en och samma scen. Hedersmedlemmarna och den nya nuvarande styrelsen av WFD World Federation of the Deaf på en och samma scen


RSS 2.0